flygfoto

 

Välkomna till S K Y W A T E R m e d i a

 

Vi filmar och fotograferar från Uas. Det är sk. drönare som drivs av el och genererar inga utsläpp, ett grönare alternativ till traditionell flygfotografering. Olika objektiv på våra kameror gör att vi får ut större perspektiv än tagna från flygplan, vi tar vidvinkel bilder för att få avståndsbilder, men kan men fördel även ta riktiga närbilder.

S K Y W A T E R m e d i a

 

B an k G i r o . 5 6 5 - 8 1 9 0

 

i n f o @ s k y w a t e r . s e

 

T r a n s p o r t s t y r e l s e n s T i l l s t å n d s n u m m e r : U A S 1 B - 1 0 8 2